Privacybeleid

La Convivialité begrijpt dat u uw persoonsgegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat La Convivialité zorgvuldig om met deze informatie. La Convivialité houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). La Convivialité heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt La Convivialité uit welke gegevens La Convivialité van u nodig heeft en waarvoor La Convivialité ze gebruikt.

Opslag gegevens

La Convivialité slaat de persoonsgegevens die La Convivialité van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die La Convivialité ontvangt tijdens het inschrijfproces (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met La Convivialité opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), e-mailadres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opdracht waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief eventuele betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de opdracht en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opdracht, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en/of u de opdracht (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik gegevens

La Convivialité gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opdracht.
 • Verzorging van de door u gekozen opdracht.
 • Analyses uitvoeren zodat La Convivialité zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen opdracht.
 • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

 • La Convivialité anonimiseert de persoonsgegevens die La Convivialité gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
 • In sommige gevallen werkt La Convivialité samen met externe dienstverleners, zoals associates en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opdracht. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat La Convivialité door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. La Convivialité deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt La Convivialité alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

Beveiliging en bewaartermijn

La Convivialité beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. La Convivialité bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan La Convivialité uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal La Convivialité de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Daarnaast kunt u La Convivialité vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kunt u aangeven dat u wilt dat La Convivialité uw gegevens beperkt gebruikt.

Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op. La Convivialité reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert La Convivialité eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer La Convivialité volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal La Convivialité u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment La Convivialité uw gegevens wel kan verwijderen.

Klacht

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen (klik hier voor onze contactgegevens). U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

La Convivialité heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacy regelgeving.

Wijzigingen Privacybeleid

La Convivialité kan het Privacybeleid wijzigen. Als u graag wilt weten hoe La Convivialité uw gegevens beschermt en gebruikt en voor welke doelen, raden we u aan dit Privacybeleid regelmatig te lezen. La Convivialité heeft dit Privacybeleid voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2019.