Associates

Hiernaast heeft La Convivialité, een groot netwerk van kennisdragers, expertise en specialismen die ondernemers op een eigentijdse wijze helpen bij het (door) ontwikkelen van ondernemerschap en ondernemend gedrag.